ტური

ტური

თქვენი სურვილიდან გამომდინარე შეგვიძლია წარმოგიდგინოთ და შემოგთავაზეთ აგრო ტურიზმის სხვადასხვა სახეობები , როგორიცაა : რთველი (ყურძნის დაკრეფის და დაწურვის პროცესი) ღვინის გადაღება , ყურძნის წვენის გამოცლა დადუღება , თათარაობა ჩურჩხელის გამზადება , ვაზის ნარგავებში გასეირნება , კახური ტრადიციული სუფრით გამასპინძლება . 100% ეკოლოგიურად სუფთა ნატურალური პროდუქციით სუფრის მოწყობა მასპინძლობა . გასეირნება ისტორიული და კულტურული ძეგლების მონახულება ,  ისტორიული ციხე ქალაქების დათვარიელება , ნადირობა თევზაობა და სხვა თქვენი სურვილიდან გამომდინარე